W celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

W związku z trudnościami w rozwoju produkcji i sprzedaży przez rolników konsumentom końcowym żywności uzyskanej w całości lub części z surowców pochodzących z gospodarstw oraz brakiem dotychczasowych skutecznych rozwiązań legislacyjnych w resorcie rolnictwa opracowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Aktualnie został on skierowany do konsultacji społecznych.

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402/katalog/12347724#12347724
 
Jak udało się nam ustalić, celem projektowanej ustawy jest skrócenie długich łańcuchów dostaw, dywersyfikacja i zwiększenie dochodu rolniczego oraz przekazanie kompetencji nadzoru nad tą działalnością tj. zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników inspekcji podległej MRiRW. Konsultacje publiczne projektu potrwają do 18 maja 2016 r.