W 2016 r. mniejszy budżet na zwalczanie chorób zwierząt

Unijny budżet na walkę z chorobami zwierząt w bieżącym roku został zredukowany o około 10%. W 2016 roku na ten cel przeznaczono łączną kwotę w wysokości około 160,5 mln EUR.

W 2016 roku najwięcej pieniędzy Unia przeznaczy na finansowanie programów walki z gruźlicą bydła. Będzie to kwota wyższa w porównaniu z zeszłym rokkiem tylko o 2% i wyniesie około 63 mln EUR. Z kolei na walkę z chorobami wywoływanymi przez priony, tj. gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) oraz trzęsawką owiec popłynie w tym roku tylko 12 mln EUR. Na zwalczanie brucelozy bydła przeznaczono 10 mln EUR, a na wściekliznę 26 mln EUR.

W unijnym budżecie w tym roku znajdą się jeszcze środki na zwalczanie tzw. choroby niebieskiego języka – 7,5 mln EUR (w poprzednim roku było to 18,5 mln EUR), klasycznego pomoru świń oraz afrykańskiego pomoru świń (w większości dla Polski, Litwy, Łotwy i Estonii) – kolejno 2,6 mln EUR oraz 6,9 mln EUR, ptasiej grypy u drobiu i dzikich ptaków 1,9 mln EUR.

Dodatkowo Unia Europejska częściowo sfinansuje również walkę z chorobami odzwierzęcymi, takimi jak salmonelloza u kur hodowlanych i niosek, a także brojlerów i indyków. Na ten cel przeznaczono 17 mln EUR, czyli o 2 mln EUR mniej, niż przed rokiem.

Jak podkreśla FAMMU/FAPA, zgodnie z rozporządzeniem 652/2014 Unia będzie finansować programy zwalczania chorób zwierzęcych w wysokości 50%, z możliwością podniesienia pokrycia kosztów do 75% lub 100% w przypadku nadzwyczajnych sytuacji.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA