W 2012 roku Polacy usiłowali 1812 razy wyłudzić pieniądze z UE

W prokuraturach w ubiegłym roku odnotowano 1812 spraw dotyczących przestępstw na szkodę interesów finansowych UE. Z 1639 zakończonych postępowań w 106 sprawach skierowano do sądu akt oskarżenia. Sądy wydały prawomocne wyroki w 52 sprawach, w tym w 2 sprawach uniewinniające.

1578 (87%) spraw odnotowanych w Prokuraturze Generalnej dotyczyło dotacji rolniczych, w tym składania przez zainteresowanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnych lub nieprawdziwych wniosków o udzielenie dotacji w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie posiadanych w ramach jednolitej płatności obszarowej (JPO) działek ewidencyjnych oraz w ramach uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) działek ewidencyjnych, czy też dotyczące przyznania dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 
(mat., źródło: Prokuratura Generalna)