VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi uczestniczył w ubiegłym tygodniu w obradach VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Zwracając się do uczestników Forum minister Marek Sawicki bardzo mocno podkreślił znaczenie współodpowiedzialności w ramach całego łańcucha dostaw, wszystkich jego ogniw. Tymczasem kryzys spowodowany rosyjskim embargiem pokazał, że ta współodpowiedzialność się łamie.
Mówiąc o wyzwaniach stojących przez branżą minister położył nacisk na konieczność nowego podejścia, zwłaszcza w odniesieniu do działań podejmowanych na rynkach trzecich. Zwrócił uwagę na brak przedstawienia potencjalnym partnerom oferty produktowej przygotowanej przez kilka podmiotów wspólnie. Według ministra takie zorganizowanie się wyeliminuje przypadki zdarzającej się polsko-polskiej konkurencji cenowej na nowych rynkach.

Minister Sawicki podkreślił, że polskie produkty mają w świecie dobrą renomę jako te o podwyższonej jakości i nie ma uzasadnienia dla rywalizacji cenowej między polskimi podmiotami dążącymi do zdobycia nowych rynków.
Szef resortu rolnictwa zachęcał do konsolidacji. Zwracał uwagę, że zakaz eksportu na rynek rosyjski może być przyczynkiem do nowego podejścia do funkcjonowania na rynkach trzecich. Według ministra marka Sawickiego kluczem do tego będzie wzięcie odpowiedzialności przez wszystkich, zarówno za producenta, eksportera jak i handlowca, za wszystkie ogniwa łańcucha dostaw. Ta odpowiedzialność powinna przejawiać się ścisłą współpracą, w której nie ma miejsca na rywalizację.
– Jeszcze 7 lat temu wartość naszego eksportu rolno-spożywczego nie przekraczała 11 mld euro, a dziś nastąpiło niemal jej podwojenie – podkreślił szef resortu rolnictwa.
Zwrócił także uwagę, że pierwsze wyjazdy na targi i wystawy do Szanghaju, Pekinu, Tokio czy do innych miast Azji nie były do końca dobrze przygotowane.

– Jednak 5 lat solidnej pracy, również przy udziale funduszy promocji, sprawiło, że nasz udział w kolejnych przedsięwzięciach był już bardziej profesjonalny i efekty są widoczne we wzroście naszego eksportu – dodał minister.
Odnosząc się do bieżącej sytuacji związanej z rosyjskim embargiem szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że musimy zintensyfikować działania i szukać nowych rynków zbytu. Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę, że niekorzystne jest konkurowanie cenowe polskich firm na rynkach eksportowych. Według niego znacznie korzystniejsze byłoby wspólne przygotowywanie oferty przez producentów.

 MRiRW /AT/