Valtra LH AutoLink – bezpieczeństwo i wygoda

Ręczne podłączanie/odłączanie maszyn jest jedną z najbardziej niebezpiecznych i pracochłonnych czynności przy obsłudze ciągnika. Valtra LH AutoLink czyni tę pracę znacznie bezpieczniejszą i łatwiejszą, bez wydłużania czasu niezbędnego na wykonanie tej operacji.

Valtra LH AutoLink i EcoWOM stanowią w pełni zmechanizowane rozwiązanie służące do zawieszania maszyn na przednim TUZ ciągnika, obejmujące podłączanie WOM, hydrauliki i układów elektronicznych. System obejmuje również przekładnię PowerShift WOM z trzema prędkościami obrotowymi, opcjonalną zmianą kierunków obrotu, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i automatycznym włączaniem sprzęgła jednokierunkowego. Wszystkimi tymi operacjami steruje kierowca z fotela w kabinie.

Wprowadzenie rozwiązania polegającego na podłączaniu maszyn oraz wszystkich złączy hydraulicznych i elektrycznych/elektronicznych przez operatora bez opuszczania fotela było planowane w branży od lat, praktycznie od dziesięcioleci. Sam ciągnik posiada wiele czujników i systemów sterowania i jest źródłem energii mechanicznej, hydraulicznej i elektrycznej dla maszyn. Podłączenie trzypunktowego podnośnika, złączy hydraulicznych/elektrycznych i wałka WOM zostało rozwiązane całościowo przez wprowadzenie systemu Valtra LH AutoLink, który umożliwia bezpieczne i skuteczne podłączenie maszyny przez kierowcę z fotela w kabinie.
Inteligentny EcoWOM oferuje szerszy zakres prędkości WOM dla maszyn montowanych z przodu. Nominalną prędkość obrotową WOM 1000 obr/min można uzyskać przy różnych obrotach silnika (1300, 1600 i 2000 obr/min), co pozwala na lepsze dopasowanie szerszego asortymentu maszyn. Nie wolno również zapominać o znacznej oszczędności paliwa. Dodatkowo system można uzupełnić o opcjonalną przekładnię WOM umożliwiającą zmianę kierunku obrotów.

Zintegrowane, programowane, automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i sprzęgło jednokierunkowe zapewniają łatwe i samoczynne a zarazem ciągłe sterowanie układem napędowym i pracą maszyny. Zintegrowanie tych wszystkich operacji stanowi rewolucję w układach przeniesienia napędu, zapewniającą imponujące oszczędności poprzez racjonalizację doboru wałków i ograniczenie do jednego wałka na ciągnik.

Valtra LH AutoLink jest pierwszym kompletnym i całkowicie zmechanizowanym systemem podłączania podnośnika przedniego, w którym kierowca może użyć zdalnego urządzenia sterującego do podłączania i odłączania kompletnego zespołu maszyny, razem z wałkiem WOM, hydrauliką zewnętrzną, a nawet złączami elektrycznymi. Wszystko to można wykonać z fotela operatora i bez dotykania jakichkolwiek elementów mocujących. Valtra LH AutoLink i EcoWOM są systemami modułowymi. Dzięki temu możliwe jest użycie samego modułu EcoWOM lub samego modułu AutoLink. Koncepcja Valtra LH AutoLink będzie dalej rozwijania w ciągnikach Valtra serii N.