Jak uzyskać pomoc klęskową?

Agricultural field on which grow beet in drought, sluggish beet, close-up

Poniosłeś szkody przez tegoroczną suszę, grad, deszcz nawalny, czy huragan? Podpowiadamy, jak uzyskać wsparcie z tego tytułu. Czasu nie ma zbyt wiele, ponieważ wnioski o pomoc można składać tylko do końca października br.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje już wnioski o pomoc klęskową. Nabór potrwa do 31 października. Wsparcie jest przyznawane tym rolnikom, którzy w tym roku ponieśli straty związane z wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

Program pomocowy jest przeznaczony dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej straty w danej uprawie wyniosły co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Jednak to nie jedyny warunek, który spełniając uprawni nas do otrzymania wsparcia. Konieczne jest również, aby gospodarstwo posiadało numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wśród wymaganych dokumentów, poza wnioskiem, musimy przygotować m.in. kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Jeśli nie mamy wykupionej polisy ubezpieczeniowej na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, kwota pomocy będzie pomniejszona o połowę.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej agencji http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-kleskowa-kopiuj-1.html, są tam również załączniki do wniosku (1a, jeśli ubiegamy się o pomoc de minimis oraz 1b, jeśli ma być to pomoc inna niż de minimis).

W związku z poniesionymi na plantacji stratami, można liczyć na wsparcie w ramach pomocy de minimis, jeśli szkody są wielkości do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich 3 lat lub z wybranych 3 lat z ostatnich 5 lat (wyłączając lata o największej i najmniejszej produkcji). Z kolei w przypadku, gdy straty wyniosły więcej niż 30%, pomoc nie jest już wliczana w de minimis. Wielkość strat obliczamy podobnie jak wyżej na podstawie średniej z trzech lat (ostatnich lub wybranych z 5 ostatnich lat). Pamiętajmy przy tym, że w ramach pomocy de minimis w ciągu trzech lat (bieżący i dwa ostatnie) nie można uzyskać więcej, niż 15 tys. euro brutto. I wliczają się w to wszelkie kolejne programy pomocowe, nie tylko w ramach jednego rodzaju wsparcia (czyli np. dopłata do materiału siewnego, pomoc klęskowa, itd.).

Stawki pomocy klęskowej, w ramach której ARiMR przeprowadza aktualnie nabór wniosków, wynoszą 900  zł na 1 ha powierzchni upraw (w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 70%) oraz 100 zł na 100 m² powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych (szkody na powierzchni co najmniej 70%).

Jak obliczyć przysługujące nam wsparcie? Trzeba pomnożyć wielkość powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody przez stawkę pomocy.

Według ministerstwa rolnictwa w tym roku z powodu suszy ucierpiało 5 495 gospodarstw o łącznej powierzchni 60 619 ha. Suma strat, które ponieśli gospodarze to ok. 48 mln zł. Z kolei pozostałe klęski, które są uwzględnione w ramach ww. wsparcia (huragan, deszcz nawalny i grad), były sprawcami szkód w 10 174 gospodarstwach o łącznej powierzchni 75 tys. ha. W tym przypadku łącznie straty wyniosły ok. 391 mln zł.

Źródło: ARiMR