Uwzględnili uwagi samorządu rolniczego

W projekcie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi uwzględniło uwagi samorządu rolniczego , które dotyczyły przede wszystkim konieczności ograniczenia nadającego hodowcom, bądź organizacjom hodowców, prawa do kontroli zgodności informacji uzyskanych na temat obrotu materiałem siewnym.

W ocenie izb rolniczych niedopuszczalnym jest, aby spółka z o.o., w której podmiotami są też hodowcy zagraniczni była uprawniona do przeprowadzania kontroli u rolników, gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, wysyłania listów i zapytań nt. zasiewów.
W projekcie rozporządzenia uwzględniono również stanowisko samorządu rolniczego odnośnie możliwości pobierania jednorazowej opłaty licencyjnej przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Do tej pory taka możliwość nie była wystarczająco jasno określona – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR