Uwolnienie kwot cukrowych szansą czy zagrożeniem?

Sektor cukru po uwolnieniu kwot produkcyjnych w październiku 2017 roku stanie przed ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony, drzwi ku intensyfikacji eksportu zostaną otwarte. Z drugiej, będzie to też zagrożenie zmiennością cen i zwiększoną konkurencją.

Firma Platts Kingsman zorganizowała w Dubaju konferencję poświęconą cukrownictwu. W jej trakcie dyrektor generalny AB Sugar, Mark Carr stwierdził, że zniesienie kwot cukrowych w październiku 2017 roku to największa w historii zmiana uregulowań w tym sektorze w Unii Europejskiej.

Z jednej strony, cukrownicy, podobnie jak wcześniej producenci mleka (przed zniesieniem kwotowania mleka), obawiają się uwolnienia tych kwot, a  zdrugiej strony, mogą upatrywać w niej szansę. Kiedy w UE przestaną obowiązywać limity produkcyjne na cukier i izoglukozę, a unijny sektor cukru stanie jednym z najbardziej liberalnych na świecie, będzie można zwiększyć eksport tych produktów.

Trzeba jednak liczyć się z faktem, że ceny będą zmienne, zależne od sytuacji na rynku, konkurencji, popytu i podaży.

Jak zauważa FAMMU/FAPA, dla unijnych producentów cukru, którzy nie mają wydajnej bazy surowcowej i przewag geograficznych, mają nastać trudne czasy.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA