Uwagi samorządu rolnicze

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych wprowadzenie w projekcie ustawy o zmienie ustawy o nawozach i nawożeniu ułatwień dla powstawania małych biogazowni rolniczych zasilanych substratami z własnego gospodarstwa wydaje się dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz na zmniejszenie niekorzystnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Samorząd rolniczy wnioskuje o wprowadzenie w projekcie ustawy spójności w przepisach i zwolnienie z konieczności sporządzania planu nawozowego przez gospodarstwa o wielkości do 10 ha, które utrzymują zwierzęta gospodarskie w liczbie odpowiadającej nie więcej niż 10 dużym jednostkom przeliczeniowym lub jeżeli obsada zwierząt gospodarskich na l ha użytków rolnych jest niższa niż 1,5 dużych jednostek przeliczeniowych. Jak zaznacza KRIR Podobne rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie ustawy Prawo wodne (art. 107).

Źródło: KRIR