!!UWAGA!! Sprawdź czy zarejestrujesz swój ciągnik!

Importerzy ciągników rodem z za wschodniej granicy, Chin i wszelkich maszyn napędzanych własnym silnikiem spalinowym podlegających obowiązkowi rejestracji mają twardy orzech do zgryzienia. Od 1 stycznia 2008 roku tracą ważność polskie homologacje tzw PL-ki. Oznacza to, że silniki nie spełniające normy Tier II i Tier III nie będą mogły być rejestrowane.

Z dniem 1.01.2008 r. wprowadza się w Polsce obowiązek stosowania silników zgodnych z wymaganiami norm Tier IIIA (tzw. Etap IIIA lub Krok IIIA). Kończy się okres dostosowawczy odnośnie wprowadzenia norm emisyjnych 2000/25/WE. Od 1 stycznia 2008 r przestają w Polsce obowiązywać krajowe homologacje tzw. PL-ki, które znikną z ewidencji katalogu “POJAZD”. Nie będzie możliwości rejestracji nowych ciągników z silnikami Tier 0 i Tier I. W praktyce oznacza to, że wszystkie ciągniki z silnikami Tier 0 i Tier I będą musiały być zarejestrowane do 31 grudnia 2007 roku. Jak nietrudno się domyślić, spowoduje to gwałtowny spadek cen tych ciągników i oczywiście duży popyt na nie.

Polscy producenci i importerzy ciągników, którzy posiadają europejskie homologacje Tier II, mogą składać do Ministra Transportu wnioski o wydanie decyzji zwalniajacej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji zgodnie z wymogami Tier IIIA tylko w 2 przypadkach:
Kryterium A: “małe serie” o mocy od 37 do 75 kW (kat. T do 150 szt, kat C do 50 szt, kat R do 75 szt, kat S do 50 szt).

Kryterium B: “końcowa partia produkcji” (limit do 10 % sprzedaży z ostatnich 24 miesięcy). Ważnym załącznikiem jest wykaz aktualnego stoku magazynowego z podaniem numerów fabrycznych tych ciągników. Ma to umożliwić wyprzedaż określonych stoków magazynowych na terenie Polski. Tutaj decyzję uznaniową podejmuje Minister Transportu. Jest to można powiedzieć sprawa lokalna. Ministerstwo będzie dokonywało wyrywkowych kontroli stoków magazynowych ze sprawdzeniem numerów fabrycznych.Istnieje co prawda możliwość, aby dealerzy posiadający takie ciągniki w sprzedaży, zarejestrowali je na siebie, a następnie już w 2008 roku sprzedali je na rynku wtórnym. Będą to ciągniki fabrycznie nowe, jednak odkupione od pierwszego właściciela.

Wszyscy producenci, którzy są właścicielami europejskich homologacji Tier II, mogą wystąpić do europejskich organów, które wydały te homologacje o zgodę na odstępstwo na zasadzie programu elastyczności (do 2 lat). O uzyskaniu takiego odstępstwa producent infromuje wszystkie kraje UE. Program elastyczności jest bilansowany na szczeblu Unii Europejskiej, dlatego jest to decyzja unijna a nie lokalna Ministra Transportu.

W związku z przewidywanym zamieszaniem” na rynku ciągników, warto uczulić tych czytelników którzy zdecydują się na zakup można powiedzieć “rzutem na taśmę”. Jest to co prawda dobra okazja do nabycia taniego ciągnika, ale również jest to również okazja do tego aby zostać nabitym w przysłowiową butelkę. Pamiętajmy, że sprzedający będą skłonni na różne chwyty handlowe, aby tylko pozbyć się maszyn z placu sprzedażnego. Nie dajmy się naciągać na tzw. okazje. Uzbrojeni w taką informację pójdziecie Państwo wydać spore bądź co bądź pieniądze. Zadbajcie więc o to, aby być dobrze poinformowanym zanim przystąpicie do negocjacji.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska
napisz list do autora:

d.alankiewicz@wrp.pl