Uwaga producenci warzyw!

W związku z pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami dotyczącymi zasad i terminów składania wniosków o rekompensaty z tytułu strat poniesionych w wyniku kryzysu EHEC, MRiRW informuje, że organizacje producentów oraz producenci indywidualni składają odpowiednie wnioski do dnia 11 lipca 2011 roku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu dzisiejszym poinformowało, że 18 czerwca 2011 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw (Dz. Urz. UE z dnia 18 czerwca 2011 r. L160, str.71). W dniu 21 czerwca 2011 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie umożliwiające wdrożenie ww. przepisów w Polsce. Rozporządzenie to zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2011 r. Instytucją realizującą zawarte w tych przepisach mechanizmy będzie Agencja Rynku Rolnego.
Rekompensatami objęte są działania realizowane przez producentów (tj. wycofanie z rynku, niezbieranie lub zielone zbiory) w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2011 r.
Do dnia 22 czerwca do godz. 12:00 ARR zbiera informacje od zainteresowanych producentów dotyczące ilości niewprowadzonych do obrotu produktów oraz powierzchni produkcji, na której nie dokonano zbiorów lub dokonano tzw. zielonych zbiorów w okresie od dnia 26 maja do dnia wejścia w życie rozporządzenia Komisji tj. 18 czerwca 2011 r.
Do dnia 18 lipca br. Komisja zbiera informacje z państw członkowskich o łącznych ilościach oraz powierzchni, której te mechanizmy dotyczą. Na tej podstawie będzie stosowany lub nie współczynnik redukcji, gdyż całkowita wnioskowana przez wszystkie państwa członkowskie pomoc nie może przekroczyć kwoty 210 mln EUR.
Płatności będą zrealizowane do dnia 15 października 2011 r.
Producenci zainteresowani uzyskaniem rekompensat powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami UE i krajowymi w tym zakresie wskazanymi w powyższej informacji.
Szczegółowe informacje na http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=37

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności