Uwaga – Płatności niezwiązane!

W dniu 15 maja 2010 roku mija termin składania wniosków za 2010 r. o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją na rynku skrobi ziemniaczanej oraz płatności niezwiązanej z produkcją na rynku tytoniu, przypomina Agencja Rynku Rolnego. Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych ARR.

W celu umożliwienia jak największej liczbie producentów rolnych złożenia w/w wniosków, w dniu 15 maja 2010 roku w godzinach 8.00 – 16.00 Oddziały Terenowe ARR będą pełniły dyżury.

Wnioski złożone po 15 maja 2010 r. (w tym nadane w placówce pocztowej po tym terminie) nie będą mogły być podstawą przyznania płatności.