fbpx
Strona głównaPozostałeUwaga konkurs: "Przyjazne środowisku sołectwo województwa zachodniopomorskiego"

Uwaga konkurs: “Przyjazne środowisku sołectwo województwa zachodniopomorskiego”

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie, wspólnie z ZODR Barzkowice, KRUS oraz urzędami gmin i starostwami powiatowymi, a także przy współpracy z Marszałkiem województwa i Wojewodą, organizuje pierwszą edycję konkursu “Przyjazne środowisku sołectwo województwa zachodniopomorskiego”. N”

Celem konkursu jest promowanie sołectw przyjaznych środowisku, podejmujących działania na rzecz jego ochrony, promocja innowacyjnych i oryginalnych , ekologicznych przedsięwzięć lokalnych, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

W konkursie mogą brać udział sołectwa Województwa Zachodniopomorskiego.
Warunkiem przystąpienia do konkursu, jest złożenie przez sołtysa w terminie do 31 maja karty zgłoszenia do członka Rady Powiatowej ZIR reprezentującego daną gminę.
Zdobycie I miejsca może mieć miejsce tylko jeden raz i uniemożliwia udział w kolejnych edycjach konkursu.
Zdobycie II lub III miejsca w konkursie powoduje brak możliwości dalszego udziału w konkursie przez okres kolejnych trzech lat.
Sporządzenie materiałów konkursowych jest obligatoryjne. Materiał dokumentujący wieś sporządza się w postaci opisu maksymalnie jednej strony oraz 7 fotografiami umieszczonymi na planszach formatu A-4.

Konkurs powinien być poprzedzony wypełnieniem karty zgłoszenia i dostarczeniem jej do członka Rady Powiatowej ZIR reprezentującego daną gminę. Zgłoszenia do konkursu może dokonać każde sołectwo.

Konkurs organizowany jest w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Termin przeprowadzenia I etapu – 30 czerwiec 2008 roku, zgłoszenie pierwszego miejsca z etapu gminnego należy dostarczyć Przewodniczącemu Rady Powiatowej ZIR do 5 lipca 2008 r. Termin przeprowadzenia II etapu – 31 lipiec 2008 roku, zgłoszenie pierwszego miejsca z etapu powiatowego należy przesłać do ZIR w Szczecinie w terminie do 5 sierpnia 2008 r. Ostatni etap zostanie przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2008 roku, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie targów AGRO POMERANIA w Barzkowicach (14.09.2008).

Ocenie komisji konkursu podlegać będą: ogólny wygląd, ład i porządek sołectwa, wyposażenie u urządzenia ochorny środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania krajobrazu. Oceniane będzie utrzymanie ośrodków sportu i rekreacji, w tym stan brzegów jezior i stawów, ścieżek rowerowych czy kąpielisk.

Fundatorami nagród będą współorganizatorzy konkursu i inni sponsorzy.Nagrody w kategorii sołectwo, mogą być wykorzystane wyłącznie na cele ogólnospołeczne wsi- na realizację własnych zadań bieżących.

MS
Wrp.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.