Uwaga – Fałszywi pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej w łódzkim

Sławomir Borkowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje, że wykorzystując akcję kontroli bioasekuracji, gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej.

Osoby te wchodzą do pomieszczeń, w których przebywają świnie bez ubrania ochronnego oraz próbują karać właścicieli zwierząt mandatami karnymi. Jest to niedopuszczalne bowiem żadna osoba spoza gospodarstwa nie ma prawa wchodzić do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie bez ubrania ochronnego.

Ponadto kontrolowany ma prawo zweryfikować kontrolującego we właściwym miejscowo powiatowym inspektoracie weterynarii. Przedstawiciel Inspekcji Weterynaryjnej przed przystąpieniem do czynności służbowych powinien wylegitymować się legitymacją służbową lub dowodem osobistym, imiennym upoważnieniem do kontroli wystawionym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz odznaką identyfikacyjną.

Źródło: PLW