Utylizacja jest niezbędna

Dziki na dzikowisku

Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej zabite bądź znalezione  dziki powinny być utylizowane w wyznaczonych miejscach na terenie gminy bez konieczności ponoszenia kosztów przechowywania w chłodniach i prowadzonych badań. W ocenie izby rolniczej rozwiązanie to wpłynie  znacznie na ograniczenie kosztów  związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

– Biorąc  pod uwagę ograniczoną liczbę chłodni będących w dyspozycji Kół Łowieckich coraz częściej odbieramy od nich sygnały uzasadniające ograniczoną realizację odstrzału sanitarnego przez myśliwych spowodowane brakiem chłodni. Dlatego po raz kolejny pod rozwagę podajemy przykłady innych krajów – między innymi utylizację w terenie za pomocą mobilnych pieców utylizacyjnych (Litwa), wykopanych rowów z kwasem, gdzie dziki będą utylizowane (Białoruś). W programach zarządzania kryzysowego każdej gminie powinny być wyznaczone miejsca, w których można zlokalizować takie instalacje – mówi Piotr Burek, prezes LIR.

Źródło: LIR