Ustawy rybackie zatwierdzone

W dniu 29 grudnia br. Rada Ministrów rozpatrzyła i przyjęła dwa projekty ustaw rybackich”, tj.: Projekt ustawy o rybołówstwie oraz Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.”

Projekt ustawy o rybołówstwie
Wykonywanie rybołówstwa morskiego w państwach Unii Europejskiej w dużym stopniu regulowane jest przepisami wynikającymi ze Wspólnej Polityki Rybackiej. Rozporządzenia wspólnotowe nie stanowią jednak regulacji zamkniętych i dlatego też, szereg zagadnień pozostaje do doprecyzowania. Ewaluacja prawa europejskiego w zakresie rybołówstwa oraz dotychczasowe cztery nowelizacje obecnie obowiązującej ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. nie spełniły tego zadania w stopniu dostatecznymi, dlatego przez wzgląd na przejrzystość i czytelność przepisów oraz możliwość właściwego funkcjonowania i prawidłowego wykonywania rybołówstwa w Polsce, konieczne stało się wprowadzenie nowego i spójnego aktu prawnego.
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o rybołówstwie reguluje między innymi tryb wpisywania statków do rejestru statków rybackich, tryb postępowania w odniesieniu do wydawania licencji połowowych, specjalnych zezwoleń połowowych oraz sportowych zezwoleń połowowych. Wejście w życie ww. aktu prawnego Projekt ten umożliwi ministrowi właściwemu ds. rybołówstwa racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami morza.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
Projekt został przygotowany w związku z potrzebą dostosowania obowiązujących przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego do nowych regulacji wspólnotowych. Projekt ten zawiera szereg propozycji, które umożliwią realizację nałożonych na Polskę zobowiązań dotyczących zasad gospodarowania zasobami węgorza europejskiego, zbierania danych statystycznych w zakresie chowu i hodowli ryb oraz wykorzystania w akwakulturze gatunków nierodzimych. Ponadto zmiany obejmują wybrane zagadnienia proponowane przez partnerów społecznych, w szczególności te, które służą poprawie możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych (szersza możliwość dostosowywania operatów rybackich, rozbudowany system kar itp.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności