Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zostanie znowelizowana

Do prac w Sejmie RP został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotyczy on umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11.

Zaproponowane przez Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości regulacje są korzystne dla producentów rolnych, przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku mieszczącego się w kodach określonych
w obecnie obowiązującej ustawie.

Źródło: Sejm RP