Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronienie może blokować inwestycje i szkodzić rolnikom

Niektóre zapisy procedowanej obecnie w naszym Parlamencie (Senat RP) nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw budzą niepokój rolników, ponieważ mogą wpływać na tempo inwestycji w gospodarstwach.

Dotyczy to przed wszystkim art. 86g projektu ustawy, ponieważ przewidują prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przez organizację ekologiczną działającą przez minimum 12 miesięcy, co będzie blokować procesy inwestycyjne gospodarstw rolnych.

– W świetle coraz większych uprawnień organizacji ekologicznych, wprowadzenie tych przepisów do polskiego systemu prawa oprócz znacznych ograniczeń nakładanych przez Unię Europejską w planowanym Zielonym Ładzie, spowoduje poważne utrudnienie prowadzenia działalności rolniczej, co będzie skutkować podejmowaniem przez wielu rolników decyzji zaprzestania działalności, szczególnie dotyczy to młodych rolników – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego  samorząd rolniczy wnioskuje do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego  o wykluczenie z tego przepisu możliwości składania odwołań organizacji ekologicznych od decyzji wydawanej dla inwestycji prowadzonej przez rolników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności