Ustawa o środkach ochrony roślin podpisana

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o środkach ochrony roślin. Powyższa ustawa wykonuje przepisy oraz wdraża postanowienia aktów prawa unijnego. Wprowadzenie regulacji – w zakresie środków ochrony roślin – wymaga odrębnego uregulowania w przepisach krajowych zagadnień dotyczących środków ochrony roślin oraz zagadnień dotyczących ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. W opinii projektodawcy wynika to z odmienności tych zagadnień oraz obszerności obu materii.

W związku z powyższym te problematyka ta będzie regulowana w oddzielnych ustawach:
  • obowiązującej ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,
  • wprowadzanej ustawie o środkach ochrony roślin, zawierającej przepisy kompetencyjne umożliwiające wykonanie postanowień prawa unijnego.
Uchwalona ustawa unormuje również zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, stosowania takich środków, potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzenia integrowanej produkcji roślin oraz szkoleń w przedmiocie tych środków i gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin (w zakresie nieokreślonym w przepisach unijnego rozporządzenia nr 1107/2009 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tego rozporządzenia).
Źródło: Prezydent.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności