Ustawa o nasiennictwie nie dotyczy upraw GMO

Senat RP przyjął 29 lipca przepisy uchwalonej 1 lipca 2011 r., przez Sejm RP ustawy o nasiennictwie. Ustawa wdraża 31 dyrektyw, 7 decyzji i 2 rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie rejestracji odmian uprawnych, wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych, zasad etykietowania i oznaczania materiału siewnego, obrotu i kontroli materiału siewnego.

Do ustawy o nasiennictwie, mimo iż nie dotyczy ona spraw związanych z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, wprowadzono zakaz obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych (art. 104 ust. 2).
Ustawa ta umożliwi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art. 104 ust. 11) w przypadku uzyskania danych potwierdzających nieprzydatność danej odmiany do uprawy w warunkach polskich lub zagrożeń dla ludzi, zwierząt, czy też środowiska wprowadzenie zakazu stosowania materiału siewnego tej odmiany. Przepis ten został opracowany na wzór innych państw, które wprowadziły już zakazy uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin.
Minister Marek Sawicki podkreśla, że w tej sytuacji, nieuprawnione jest przypisywanie ustawie o nasiennictwie możliwości regulowania spraw dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Nie można posługując się demagogią do celów politycznych, wprowadzać w błąd Polaków” – podkreśla szef resortu rolnictwa.
Wpis do krajowego rejestru odmian następuje po przeprowadzeniu odpowiednich badań (OWT – odrębność, wyrównanie, trwałość, WGO – wartość gospodarcza odmiany). Pozostawienie w ustawie o nasiennictwie przepisów umożliwiających dokonanie wpisu do krajowego rejestru nie wpłynie więc na zwiększenie dostępności odmian GMO dla polskich rolników, umożliwi natomiast przeprowadzenie badań danej odmiany, które pozwolą na określenie jej negatywnych lub pozytywnych cech istotnych przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu wpisu.
W tej sytuacji, nieuprawnione jest przypisywanie przepisom obowiązującym w nasiennictwie możliwości regulowania spraw dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Obecnie w Sejmie RP znajduje się projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który określi zasady i warunki prowadzenia zakładów inżynierii genetycznej, zamkniętego użycia i zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych w celach doświadczalnych, wprowadzania do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, udostępniania informacji o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz udziału społeczeństwa w postępowaniach w sprawach organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Nowa regulacja w sposób kompleksowy ureguluje ten obszar.
Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności