Ustawa o lekach weterynaryjnych nadal niegotowa. Czy zabraknie leków dla zwierząt?

fot. K. Drozd

 „POLPROWET” oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej apelują do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne wsparcie w przyspieszeniu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o weterynaryjnych produktach leczniczych. 

Konieczność nadania tempa pracom wynika ze zbliżającej się nieuchronnie daty rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE („Rozporządzenie 2019/6”). Data ta to 28 stycznia 2022 r.

– Rozporządzenie 2019/6 jest rewolucyjną zmianą prawną, która wprowadza rynek farmacji weterynaryjnej w zupełnie nową rzeczywistość. By przejście to było płynne, Rozporządzenie 2019/6 wymaga, żeby niektóre kwestie zostały odpowiednio uregulowane na poziomie krajowym. Tymczasem aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych zostały napisane pod rządami dyrektywy 2001/82/WE – tej, która zostanie uchylona przez Rozporządzenie 2019/6. Potrzebujemy zatem nowej ustawy, dostosowanej do stanu prawnego, gdy Rozporządzenie 2019/6 zacznie być bezpośrednio stosowane. Inaczej chaos regulacyjny może wystąpić m.in. w obszarach: dopuszczania do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych, badań klinicznych, wytwarzania, dystrybucji hurtowej i detalicznej,  stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, nadzoru nad bezpieczeństwem terapii, nadzoru nad rynkiem – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET.

Jak podkreślają sygnatariusze listu do premiera tylko spójność pomiędzy Rozporządzeniem 2019/6 a prawem krajowym zapewni niezakłócone funkcjonowanie rynku weterynaryjnego, tak ważne dla szerokiego grona podmiotów, w tym:

– pacjentów, tj. zwierząt – zarówno domowych – które posiada ponad 53 proc. Polaków, jak i gospodarskich – których zdrowie i życie zależy od sprawnego działania łańcucha dostaw produktów, co jest możliwe wyłącznie w przypadku przejrzystych oraz spójnych przepisów;

– lekarzy weterynarii, którzy będą musieli funkcjonować w skomplikowanym środowisku prawnym – tymczasem nie jest w interesie pacjentów i właścicieli zwierząt oraz gospodarstw, by lekarze nie byli pewni, jakie przepisy czy  leki powinni stosować w danym przypadku;

– hodowców zwierząt, których gospodarstw bezpośrednio dotykają zmiany w zakresie stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych i dla których kluczowa jest niezakłócona dostępność weterynaryjnych produktów leczniczych;

– firm produkujących i dystrybuujących weterynaryjne produkty lecznicze, które w celu zapewnienia dostępności produktów muszą mieć pewność, w jakich ramach prawnych się poruszają;

– organów nadzoru i pracujących w nich urzędników państwowych, którzy bez spójności przepisów mogą być zmuszeni rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne, a nie sprawować realny nadzór nad rynkiem.

– Wciąż deklarujemy pełną gotowość uczestnictwa we wszelkich spotkaniach i dyskusjach, które mogą pomóc w przyspieszeniu prac nad projektem ustawy. Zwiększenie tempa będzie korzystne dla wszystkich wymienionych grup, dla których niezakłócone i przejrzyste funkcjonowanie rynku jest niezwykle ważne. Jeśli Polska nie doprowadzi do sprawnej aktualizacji przepisów, możemy stracić szanse na płynne działanie segmentu zdrowia publicznego oraz tej części gospodarki, która będzie musiała zmierzyć się z szeregiem wątpliwości prawno-praktycznych – dodaje Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności