Ustawa o kołach gospodyń z poprawkami

0
648

36 poprawek wprowadził Senat RP do rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Określa on formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację.

Procedowana ustawa zakłada, że koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób – mieszkańców danej wsi. Koła muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową. Dzięki osobowości prawnej koła będą mogły korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródło: Senat RP