Ustalony podział kwot mlecznych

Dnia 21 maja 2010 r. ukazało się oczekiwane rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 w sprawie podziału między dostawy” i “sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010. Łączna polska kwota mleczna wzrosła o 1% zgodnie z ustaleniami z 2008 r., ale kwota dostaw powiększyła się o 1% lub 99,6 tys. ton, zaś kwota sprzedaży bezpośredniej zmalała o niemal 4 tys. ton (-2,4%).”

Spośród państw członkowskich o największej roli na rynku mleka, Polska ma odsetek sprzedaży bezpośredniej porównywalny do Francji, ale niższy od Włoch. Z drugiej strony, niemal nie posiadają sprzedaży bezpośredniej Irlandia i Dania, a w Niemczech jest ona znikoma. Największą kwotą sprzedaży bezpośredniej dysponuje Rumunia – stanowi ona ponad połowę łącznego limitu mlecznego. Dla Bułgarii odsetek ten zbliżył się do 8%, a dla Węgier – 6%. Średnia wartość dla UE-27 w minionym sezonie wyniosła 2,3%.

Podział kwot mlecznych w sezonie 2009/2010

Państwo członkowskie

Dostawy

[mld kg]

Sprzedaż bezpośrednia

[mld kg]

Kwota łącznie

[mld kg]

Udział sprzedaży bezpośredniej

Niemcy

29,04

0,09

29,14

0,30%

Francja

24,99

0,35

25,34

1,40%

Wielka Brytania

15,14

0,14

15,28

0,90%

Holandia

11,51

0,07

11,58

0,60%

Włochy

10,98

0,31

11,29

2,70%

Polska

9,5

0,16

9,66

1,70%

Hiszpania

6,24

0,07

6,3

1,10%

Irlandia

5,56

0

5,56

0,00%

Dania

4,66

0

4,66

0,00%

Źródło: FAMMU/FAPA