Ustalenia w sprawie „słupów” podpisane

Podpisaniem ustaleń zakończyło się piątkowe spotkanie ministra Stanisława Kalemby z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, jak czytamy na stronie ministerstwa.

Przedstawiciele Komitetu przyjechali do Warszawy na zaproszenie ministra Kalemby, który przedstawił im propozycje rozwiązań w zakresie wyeliminowania z przetargów ograniczonych, osób podstawianych tzw. słupów.
 
Ustalono, że Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu Agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Agencja, na wniosek dzierżawcy, pozytywnie zaopiniowany przez Izbę Rolniczą może przedłużyć umowę zawartą w tym trybie na okres przekraczający 3 lata.
Rozszerzony został także katalog sytuacji, w których Agencja może wykonać prawo odkupu o przypadki, gdy:
  • nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
  • prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.
Uzgodniono także, że przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych, w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, stosowane będą zabezpieczenia jedynie w formie hipoteki oraz weksla In blanco.
Na wniosek Izby Rolniczej może też być rozszerzony skład komisji o osoby przez nią wskazane, nie więcej jednak niż 50% składu komisji.
 
Minister Kalemba powiedział także o złożeniu dymisji przez szefa szczecińskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych.
Źródło: MRiRW