Usługodawcy zainteresowani uzyskaniem pomocy restrukturyzacyjnej

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 27 lutego 2009r upływa termin składania wniosków o pomoc restrukturyzacyjną dla Usługodawców. Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnione są podmioty, które w roku gospodarczym 2007/2008 świadczyły usługi zbioru i/lub doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego.

Wnioski Usługodawców przyjmowane są w Centrali Agencji Rynku Rolnego,pod adresem:Agencja Rynku Rolnego, Ul Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach przyznania i wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej dla Usługodawców”, które znajdują się na stronie www.arr.gov.pl

Informacje na temat restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 2 2) 6 6 1- 7 2 – 7 2 TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres tpi@arr.gov.pl.

ARR