Usługodawcy zainteresowani uzyskaniem pomocy restrukturyzacyjnej!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów termin składania wniosków Usługodawców do Centrali Agencji Rynku Rolnego został wydłużony do dnia 13 marca 2009 r. N

Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnione są podmioty, które w roku gospodarczym 2007/2008 świadczyły usługi zbioru i/lub doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego.

Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach przyznania i wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej dla Usługodawców”.

E.G.
na podst. ARR