USA powinny przygotować się na napływ nielegalnej żywności GMO

Po dekadzie eksportowania na cały świat swojej genetycznie modyfikowanej żywności, Stany Zjednoczone przygotowują się do zablokowania importu zagranicznej żywności GMO – jeśli będą uważać, że zagraża ich rolnictwu, środowisku naturalnemu lub zdrowiu obywateli.

Następujące ostrzeżenie zostało przekazane zajmującemu się regulacją importu produktów rolnych Departamentowi Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), przez własnego audytora – Biuro Inspektora Generalnego (OIG): USDA mogłoby być nieświadome potencjalnych zagrożeń, które określone, nowe transgeniczne rośliny lub zwierzęta mogłyby spowodować w krajowym systemie zaopatrzenia w żywność. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie międzynarodowy rozwój transgenicznych roślin i zwierząt zostałby poddany szczegółowemu monitoringowi”.

OIG oczekuje, że do 2015 roku nastąpi wielokrotny wzrost upraw oraz rodzajów genetycznie modyfikowanych zwierząt i roślin, które będą uprawiane i hodowane komercyjnie. Także liczba krajów zajmujących się ich produkcją podwoi się w 2015 roku, podnosząc w ten sposób ryzyko importu nieznanych USDA plonów GM.

Raport wzywa USDA do wzmocnienia ich więzi z państwami, gdzie gwałtownie rozwijają się badania, takimi jak Chiny, Indie czy Brazylia. Na przykład Chiny są gotowe do wypuszczenia na rynek pierwszej komercyjnej odmiany ryżu GMO, ale jeszcze musi zostać on zatwierdzony przez USDA. Problemy pojawiają się, kiedy nowe produkty GMO zostaną wprowadzone do USA bez ich zadeklarowania – USDA byłoby nieprzygotowane do ich testowania i identyfikacji.

OIG ostrzega przed zablokowaniem importu, co mogłoby zostać postrzegane jako bariery handlowe. W 2006 roku WTO zdecydowała na korzyść USA i przeciw Unii Europejskiej orzekając, że restrykcyjne regulacje dotyczące żywności GMO sprzeciwiają się zasadzie wolnego handlu.

E.G.
Na podst. 2009 Reed Business Information