Urzędniczy brak zrozumienia w KE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wystosował list do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera.

W piśmie stwierdza, że decyzja Komisji Europejskiej wstrzymująca przyjmowanie powiadomień, o zamiarze przeprowadzenia wycofania z rynku wrażliwych produktów sektora owoców i warzyw objętych embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską jest kolejnym dowodem na urzędniczy brak zrozumienia procesów produkcyjnych w rolnictwie i funkcjonowania rynku, których zasady sama określiła.

Według ministra Komisja Europejska swoją decyzją o weryfikacji i ewentualnej redukcji płatności wstrzymuje, nierozpoczęty proces wypłat na kolejne 6 tygodni.
Jest to wyraźne działanie na zwłokę, a nie próba pomocy rolnikom i rozwiązania problemu – stwierdza szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister Sawicki zwraca uwagę, że odnoszenie wielkości zgłoszeń do ubiegłorocznych danych statystycznych dotyczących eksportu do Federacji Rosyjskiej, kłóci się z rozporządzeniem (UE) nr 932/2014. – Jeżeli Komisja nie zdecyduje się na użycie większej kwoty środków (powyżej 125 mln EUR) na stabilizację rynku, skutki braku tej decyzji będą wielokrotnie większe finansowo i społecznie oraz trudne obecnie do oszacowania – przestrzega w liście szef polskiego resortu rolnictwa wzywając KE do podjęcia faktycznych oraz adekwatnych do skali kryzysu działań.

MRiRW /AT/