Urzędnicy na traktory

Już od przyszłego roku, unijny urzędnicy, którzy zajmują się polityką rolną, będą musieli przejść szkolenie w gospodarstwie rolnym. Program Żniwa z bliska” ma pomóc urzędnikom w lepszym zrozumieniu codziennego życia rolników, tak aby mogli oni opracowywać skuteczniejsze, praktyczne i bardziej zrozumiałe prawo dotyczące rolnictwa w UE.”

Urzędnikom zarzuca się często tworzenie przepisów oderwanych od rzeczywistości i pisanych skomplikowanym językiem. Brakuje im również kontaktu z grupami społecznymi, których tworzone prawo bezpośrednio dotyczy. Komisja Europejska postanowiła z tym walczyć.

Unijna polityka rolna jest bardzo złożona. Komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel porównała ją raz do głębokiego i rozległego lasu”, dla którego nigdy nie powstała kompletna mapa. Dlatego też w październiku 2006 r. KE zainaugurowała plan działania w sprawie uproszczenia i udoskonalenia prawodawstwa w zakresie wspólnej polityki rolnej .W specjalnym sprawozdaniu Komisji znalazły się inicjatyw mające sprawić, że przepisy w dziedzinie rolnictwa staną się przejrzystsze i czytelniejsze oraz że będą skutkować mniejszymi obciążeniami dla rolników.

Raport podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia. Między innymi uchylono setki przestarzałych aktów prawnych, wiele rozporządzeń połączono w jeden tekst, usprawniono niektóre procedury administracyjne lub zaniechano ich stosowania oraz zniesiono obowiązek ubiegania się o pozwolenie na import i eksport licznych produktów (głównie zbóż).
Do 2012 roku UE zamierza ograniczyć o jedną czwartą obciążenia administracyjne.

MS/Wrp.pl