Uruchomienie nowych działań

W dniu 19 lipca odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z udziałem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja, której tematem było uruchomienie nowych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uruchamiane działania zostały w dużym stopniu zmodernizowane i uproszczone w większości na wnioski rolników” – powiedział minister i dodał, że “spora część dokumentów tam, gdzie to możliwe, będzie mogła być zastąpiona oświadczeniami rolników“.
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ze względu na ograniczone środki obecny nabór wniosków w działaniu “Renty strukturalne” będzie ostatnim w tej perspektywie finansowej. “Półtora roku trwały intensywne zabiegi na poziomie Komisji Europejskiej, aby zapewnić środki finansowe na realizację podjętych już zobowiązań oraz przeprowadzić jeszcze jeden nabór” – powiedział minister i dodał, że “na to działanie przeznaczonych jest 367 mln euro”. Minister wyraził też przekonanie, że przyznane w nim renty autentycznie wpłyną na poprawę struktury agrarnej.
Minister Marek Sawicki poinformował także o zmianach w działaniu “Ułatwienie startu młodym rolnikom” zwracając szczególnie uwagę na wprowadzone zmiany w zakresie terminów przejęcia gospodarstwa w ramach dziedziczenia. Kwota jednorazowej premii została podwyższona z 50 tys. złotych do 75 tysięcy złotych.
Szef resortu rolnictwa przedstawił również założenia do nowego działania “Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, o którego akceptację zabiega w Komisji Europejskiej. Działanie to pozwoliłoby na odbudowę zniszczonych przez powódź gospodarstw, które przy 10% wkładzie własnym mogłyby otrzymać na ten cel do 300 tys. złotych.
19 lipca w Brukseli komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos wraz z Prezydencją podsumowali efekty publicznej dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Minister Marek Sawicki podkreślił, że Polska była drugim krajem w Unii Europejskiej pod względem ilości wejść na internetową stronę debaty. Minister dodał, że wstępne informacje na temat rezultatów tej debaty powinny być przedstawione przez Komisarza w listopadzie bieżącego roku, a pierwsze rozwiązania w lipcu roku przyszłego, a zatem podczas polskiej Prezydencji.
Uczestniczący w konferencji prezes ARiMR Tomasz Kołodziej poinformował natomiast o planowanych terminach ogłoszenia naboru wniosków na nowe działania.
“Ułatwienie startu młodym rolnikom” – ogłoszenie 2 sierpnia, nabór od 17 sierpnia br.,
“Renty strukturalne” – ogłoszenie do 30 lipca, nabór w dniach od 1 do 10 września br.,
“Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – ogłoszenie 12 sierpnia, nabór wniosków od 16 sierpnia br.,
“Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” – ogłoszenie 20 września, nabór od 5 października br.,
“Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – ogłoszenie 9 sierpnia, nabór wniosków od 24 sierpnia br.,
“Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” – ogłoszenie 28 lipca, nabór od 12 sierpnia br..
W tym roku Agencja wypłaciła już beneficjentom PROW 2007 – 2013 ponad 15 mld złotych i jest w tej dziedzinie zdecydowanym liderem w UE. Za nami pozostają Niemcy i Francuzi. Prezes Tomasz Kołodziej poinformował również, że zakontraktowane jest około 50 mld zł z ogólnej sumy środków PROW, która wynosi 70 mld zł.

Źródło: MRiRW”