Ursus rośnie w siłę

Ursus podsumował przychody w trzech pierwszych kwartałach br. A te są zdecydowanie wyższe, niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Grupa URSUS, największy polski producent ciągników, odnotowała narastająco za I-III kw. 2015 r. wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku o 62% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. – do poziomu 214,1 mln zł oraz zysk netto na poziomie 3,3 mln zł (+7%).

Wyniki za pierwsze trzy kwartały br. to efekt skokowego wzrostu sprzedaży zagranicznej w związku z realizacją kontraktu w Etiopii, przy wsparciu sprzedaży w kraju. Sukces Ursusa wynika z dywersyfikacji produktów w segmentach rolniczych i ich dopasowaniu do poszczególnych rynków eksportowych oraz rozwoju segmentu transportu miejskiego – komentuje Karol Zarajczyk, prezes URSUS S.A.  

Na sprzedaż w kraju w głównej mierze wpływa tempo realizacji wniosków oraz dopłaty w ramach unijnych programów PROW. Ich uruchomienie w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ma nastąpić na przełomie IV kwartału 2015 i I kw. 2016 r., co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na wyniki spółki w IV kw. 2015 r. oraz w kolejnych okresach. Również realizacja kolejnych kontraktów afrykańskich już wkrótce ma się rozpocząć, dzięki czemu przychody i zyski mają ponownie wzrosnąć.

Narastająco za okres trzech pierwszych kwartałów br. przychody grupy wyniosły 214,1 mln zł – tj. wzrost o 62% rdr. Ze sprzedaży krajowej spółka osiągnęła przychód na poziomie 100,7 mln zł, tj. 16% wzrostu w porównaniu do ubiegłego roku, zaś ze sprzedaży zagranicznej 113,4 mln zł, co daje 153% wzrostu.

Po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. spółka odnotowała wzrost rejestracji ciągników Ursus z 1,9% do 3,1% (udziału w rynku), co oznacza wzrost o 36% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż maszyn rolniczych, takich jak: linie do zbioru, rozrzutniki czy naczepy, pozostała na stabilnym poziomie i wyniosła 31,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3% rdr.

W omawianym okresie grupa zamknęła także realizację ważnego kontraktu na dostawę trolejbusów dla Lublina i przekazała ostatnie 19 sztuk pojazdów na kwotę 26,4 mln zł. Miało to znaczący wpływ na wynik spółki po trzech kwartałach br. Firma sprzedała także na rzecz ZTM Lublin autobus ekologiczny Ursus Ekovolt, który otrzymał w tym okresie europejską homologację. Łączne przychody ze sprzedaży trolejbusów i autobusów w tym czasie wyniosły 28,1 mln zł.

W okresie trzech pierwszych kwartałów br. spółka odnotowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 41,2 mln zł, tj. 89% wzrostu rdr. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł do 11,5 mln zł w I-III kw. 2015 r. z 7,3 mln zł w I-III kw. 2014 r., na co wpływ miało uwzględnienie kosztów transportu ciągników dla spółki METEC, które zostały na nią refakturowane. Spółka zakończyła pierwsze trzy kwartały br. zyskiem netto w wysokości 3,33 mln zł wobec 3,26 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7% rdr.

W listopadzie br. spółka zakończyła ofertę publiczną akcji, w wyniku której pozyska w sumie 32,5 mln zł na dalszy rozwój i na realizację kluczowych projektów, istotnych dla budowania pozycji swojej i produktów na rynku w kraju i za granicą.

W 2016 r. spółka spodziewa się kolejnych wzrostów sprzedaży wynikających z uruchomienia środków na zakup sprzętu rolniczego z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego budżet wyniesie 13,5 mld EUR oraz realizacji zawartych kontraktów zagranicznych.

Renata Struzik, źródło: Ursus