fbpx

Uroczystości dożynkowe pod patronatem Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda objął Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2019 roku na terenie całego kraju.

Poprzez ten wyjątkowy patronat nad tradycyjnym dziękczynieniem za plony Prezydent RP pragnie wyrazić w imieniu państwa polskiego i narodu głęboki szacunek i wdzięczność rolnikom za ich pracę oraz uhonorować polskich chłopów i działaczy ruchu ludowego, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległą Polskę.

Samasz loteria - baner

Andrzej Duda pragnie również oddać hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę, odwagę i ofiarność podczas II wojny światowej, kiedy w mundurach polskiej armii, w partyzantce i w podziemnej konspiracji walczyli o najważniejsze narodowe wartości i kiedy byli poddawani bestialskim represjom, wywożeniu do obozów koncentracyjnych, kiedy ginęli z rąk niemieckich i sowieckich okupantów. Wyrazem tego hołdu jest też ustanowiony w minionym roku i obchodzony 12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Informacje o organizowanych przez Państwa obchodach prosimy przekazywać pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP na adres: listy@prezydent.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Miejscowości, w których będą odbywać się dożynki zostaną zaznaczone na stronie internetowej www.prezydent.pl – informuje Kancelaria Prezydenta RP

Poniżej prezentujemy list jaki Prezydent RP Andrzej Duda skierował do organizatorów i uczestników tegorocznych uroczystości dożynkowych w miejscowościach.


 

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości dożynkowych w roku 2019

Drodzy Rolnicy! Mieszkańcy Polskiej Wsi! Szanowni Państwo!

Jak co roku pod koniec lata w całej Polsce obchodzimy dożynki. To święto plonów, czas satysfakcji, radości i wdzięczności Bogu i ludziom za to, że praca na roli po raz kolejny przyniosła oczekiwane owoce. Praca trudna i wymagająca, bowiem mimo rozwoju techniki, rolnictwo nadal pozostaje zależne od zjawisk Świata przyrody, na które człowiek nie ma wielkiego wpływu. Odwieczny cykl natury splata się w tych dniach z wysiłkiem człowieka, a dziękczynienie za plony staje się okazją do wspólnego Świętowania. Dziękujemy Opatrzności za dar chleba, a rolnicy, jak Polska długa i szeroka, z dumą prezentują owoce swojej pracy. To również piękny przejaw patriotyzmu, w którym rzeczy proste, zyskując odświętny wymiar, urastają do rangi symboli ważnych dla naszego narodu i naszej Ojczyzny. Przypomnienie tego, co przez wieki budowało naszą narodową tożsamość i co decyduje o tym, kim jesteśmy dzisiaj, Zawsze powinniśmy pamiętać, że historyczne dziedzictwo Niepodległej współtworzyły pokolenia polskich chłopów. Nie zapominamy także o zasługach tych, którzy zmagali się ze złem komunizmu, a potem, solidarnie, wsparli dzieło Polskiego Sierpnia.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chcę wyrazić ogromną dumę i satysfakcję, że obszary wiejskie pozostają miejscem wielu wspaniałych inicjatyw, które pobudzają polski rozwój. To Świadectwo, jak ważną rolę dla umacniania polskiej podmiotowości, dla siły gospodarki narodowej pełni rolnictwo.

Przede wszystkim dlatego, że zapewnia Polakom bezpieczeństwo żywnościowe. To jest wartość fundamentalna, dotycząca racji stanu. Przyniesione dzisiaj świeżo upieczone bochny chleba symbolizują chleb powszedni, którego dzięki pracowitości i przedsiębiorczości polskich rolników nie brakuje na naszych stołach. W imieniu Rzeczypospolitej wyrażam wdzięczność za wszystko, co Państwo czynią dla dobra rodaków i pomyślności naszej Ojczyzny.

Bardzo się cieszę, że polska wieś idzie naprzód, że ma ona dzisiaj olbrzymi potencjał społeczny i gospodarczy, że staje się coraz bardziej zasobna i nowoczesna. Przyczynia się do tego rolnicza fachowość, nowoczesne technologie produkcyjne, ale i twórczo wykorzystywane tradycyjne metody i receptury. Ludzie wsi to ludzie wykształceni, kreatywni, zaradni. Podejmujący się trudnych zadań i wyzwań lokalni liderzy, których tak wielu mam przyjemność spotykać, odwiedzając kolejne powiaty i gminy. To członkinie kół gospodyń wiejskich, druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, to wreszcie sołtysi, przedstawiciele najstarszej polskiej samorządowej instytucji, którzy dzięki funduszom sołeckim zyskali wartościowe narzędzie, aby wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Naszym wielkim wspólnym zadaniem jest dzisiaj zrównoważony rozwój Ojczyzny. Zrównoważony — a więc sprawiedliwy, równomierny, oferujący wszystkim podobne szanse. W tym kontekście jest wielkim zobowiązaniem Rzeczypospolitej — władz państwowych i wszystkich powołanych do tego Instytucji — aby wspomóc wieś na drodze rozwoju i dobrobytu. Tę odpowiedzialność odczuwam także osobiście — jako jedno z głównych wyzwań mojej prezydentury. Zapewniam o przychylności i wsparciu dla wszelkich działań, które polskiej wsi mogą dać lepszą przyszłość. Cieszę się, że rząd Rzeczypospolitej podejmuje w tej mierze własne oraz połączone z Kancelarią Prezydenta konkretne działania, które mogą wspomóc poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich.

Raz jeszcze kieruję wyrazy szacunku i wdzięczności do wszystkich polskich gospodarzy i dziękuję za ich całoroczny trud i jego owoce. Za miłość do ziemi, za społeczne zaangażowanie i za przywiązanie do wartości. Dziękuję Państwu za budowanie siły, pomyślności i dobrobytu całej naszej Ojczyzny. Życzę, by Państwa praca przynosiła zawsze spodziewane owoce i była otaczana społecznym szacunkiem. Życzę Państwu, Państwa rodzinom i bliskim zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz, by polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza ekonomicznie i zasobniejsza. Wszystkim Państwu składam życzenia udanych, radosnych uroczystości dożynkowych. Szczęść Boże!

Źródło: Prezydent RP

Opracował: Krzesimir Drozd

Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.