Uregulowane zostaną sprawy hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich

Ustawa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Rada Ministrów 14 lipca przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

– Nowe przepisy zapewnią ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych dla świń. Ponadto minister będzie zatwierdzał programy hodowlane realizowane przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, a  imieniu ministra rolnictwa Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt będzie m.in. przeprowadzać kontrole urzędowe.

Zapewniona zostanie ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych i drobiu, których nie dotyczy unijne rozporządzenie (2016/1012).Określone zostały wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu. Umożliwione zostanie też prowadzenie hodowli alpak i jedwabników morwowych w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Wprowadzone zostaną również  szczegółowe przepisy, które będą podstawą do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności