Uproszczenie WPR jest ważne

23 stycznia  na spotkaniu z unijnymi ministrami rolnictwa Copa i Cogeca omówiły program prac prezydencji maltańskiej i nakreśliły najważniejsze sposoby na zapewnienie równowagi unijnego sektora rolnego w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR).

Wypowiedź ta padła w związku z debatą, którą przeprowadzili unijni ministrowie rolnictwa w kontekście przygotowań do konsultacji społecznych Komisji Europejskiej na temat przyszłej WPR, które mają zostać otwarte 2 lutego br.

Copa i Cogeca już podjęły refleksje na temat przyszłej WPR – WPR która będzie w stanie skutecznie stawić czoła wyzwaniom z jakimi zmagają się rolnicy. Rolnicy potrzebują prostej polityki, która pozwoli im na wytwarzanie bezpiecznej, odżywczej, wysokiej jakości żywności dla konsumentów w i spoza UE w sposób zrównoważony „W przyszłości będziemy potrzebować silniejszej, stabilniejszej i zrównoważonej WPR, w której będą obowiązywać wspólne zasady gwarantujące równe szanse. Musi być ona również podparta odpowiednim budżetem. Jest to ważne tym bardziej, że WPR stanowi jedynie 1% publicznych wydatków UE, co jest bardzo dobrą inwestycją, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie przynosi – mówi Henri Brichart, wiceprzewodniczący Copa.

Brichart poparł również aktualne wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz uproszczenia WPR. Ostatnie wnioski w sprawie uproszczenia środków zazieleniania zostały poprawione w pewnym stopniu, niektóre obszary są jednak ciągle problematyczne. Głównym problemem jest zaproponowany przez Komisję zakaz stosowania pestycydów na uprawach roślin białkowych w ramach obszarów proekologicznych, gdyż nie ma on nic wspólnego z uproszczeniem. Zaapelował do maltańskiej prezydencji o kontynuowanie skutecznych działań prezydencji słowackiej w temacie przeglądu unijnych przepisów obejmujących rolnictwo ekologiczne.

Źródło: Copa – Cogeca