Uproszczenie przepisów dotyczących scalania gruntów. Jakie zmiany?

fot. mw

Sejm RP uchwalił ustawę o scaleniach. Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, 3 było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. Celem nowelizacji jest przede wszystkim uproszczenie weryfikacji wniosków oraz doprecyzowanie czynności związanych z określeniem przebiegu granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów.

W nowych przepisach  rezygnuje się z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego, a także z podejmowania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Te informacje według autorów nowelizacji  będą przekazywane na stronach BIP odpowiednich instytucji, które będą przeprowadzały ten proces.

Ustawa wprowadza  też terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, co pozwoli na wykonanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.

Według nowych przepisów  przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

W projekcie reguluje się  także procedury postępowania w przypadku wprowadzenia na części albo na całym terytorium RP stanów nadzwyczajnych lub stanu epidemii. Będzie to realizowane dzięki możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji wszelkich zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności