Uproszczenie jest konieczne

Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego konieczne jest podjęcie działań mających na celu uproszczenie zapisów w rejestrze zabiegów agrotechnicznych na terenach OSN, odnoszących się do zapisu nawożenia mineralnego, organicznego oraz orki przykrywającej.

Obecnie rolnicy prowadzą szczegółowe obszerne rejestry, którym wpisują każde działanie np. bronowanie, pielenie itp. Takie zapisy są uciążliwe dla rolników i nic nie wnoszą – informuje IRWŁ

Źródło: IRWŁ