Uprawnienia dla prywatnych geodetów

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o zmianę przepisów ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. tj. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) w celu nadania uprawnień geodetom prowadzącym firmy dotyczące scalania gruntów, ze względu na zbyt długie i przedłużające się procedury Wojewódzkich Biur Geodezyjnych.

W ocenie  samorządu rolniczego obecnie obowiązujące przepisy dotyczące scalania i wymiany gruntów nie sprzyjają wymianie gruntów pomiędzy właścicielami m.in. ze względu na procedury funkcjonowania Wojewódzkich Biur Geodezyjnych.

Zdaniem izb rolniczych do obowiązujących przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne należałoby wprowadzić uprawnienia dokonywania wymian gruntów przez prywatnych geodetów.

Źródło: KRIR