Uprawa truskawek – szara pleśń pod kontrolą

Uprawa truskawek to przedsięwzięcie o dość wysokim poziomie ryzyka, bowiem owoce te są bardzo delikatne i wymagają odpowiednich warunków uprawy. Na wielkość i jakość zbioru, przede wszystkim zaś na dorodność i smak owoców wpływają zarówno czynniki pogodowe, jak i poziom zdrowotności plantacji. Niestety, truskawki są owocami podatnymi na różne choroby grzybowe, których aktywność nasila się szczególnie w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Najgroźniejszą chorobą grzybową w uprawie truskawek jest szara pleśń. Powoduje ona gnicie owoców. Straty spowodowane tym patogenem na plantacjach niechronionych, przy występowaniu silnych infekcji są bardzo duże. Porażeniu może ulec nawet 80% owoców. Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza – o nasileniu jej występowania decydują warunki atmosferyczne w trakcie kwitnienia i zbioru. Występujące w tym czasie opady sprzyjają rozwojowi grzyba i nowym infekcjom. Zwalczanie tego patogenu jest trudne, szczególnie w przypadkach powtarzających się infekcji w kolejnych sezonach. Jednoczesne kwitnienie i zbiór uniemożliwiają zastosowanie większości dostępnych na rynku preparatów. Do tego pojawiająca się odporność na substancje aktywne zawarte w fungicydach powoduje, że walka z szarą pleśnią jest prawdziwą zmorą dla plantatorów truskawek.
W 2013 roku pojawi się na polskim rynku fungicyd Frupica 440 SC oparty na nowej substancji czynnej – mepanipirymie, która jest niezwykle skuteczna w zapobieganiu i zwalczaniu szarej pleśni. Mepanipirym będący inhibitorem biosyntezy metioniny bardzo skutecznie hamuje proces infekcji. Efektywnie zwalcza szarą pleśń, najgroźniejszą chorobę grzybową w uprawie truskawek poprzez ograniczanie wydzielania przez grzyby enzymów – kutynazy, pektynazy, celulazy, które w normalnych warunkach degradują ściany komórkowe gospodarza oraz przez wychwytywanie aminokwasów i glukozy, która niezbędna jest do rozwoju patogenów. Fungicyd opóźnia wzrost i rozwój grzybów. Na uwagę zasługuje ważna jego cecha – działanie wgłębne.
Bardzo istotną sprawą dla plantatorów są wyniki badań, które nie stwierdzają występowania odporności Botrytis cinerea na mepanipirym. Oczywiście, aby uniknąć w przyszłości pojawienia się odporności, jak w przypadku innych preparatów, zaleca się naprzemienne stosowanie fungicydu ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Z badań nad mepanipirymem wynika, że ogranicza ona również populację mączniaka prawdziwego i antraknozę truskawki.
Frupica, jako fungicyd nowej generacji charakteryzuje się krótkim okresem karencji (3 dni) oraz selektywnością dla pszczół oraz innych owadów pożytecznych.
Pojawienie się nowej substancji aktywnej może okazać się przełomem w uprawie truskawek. Jej zastosowanie daje długoterminową ochronę przeciwko szarej pleśni, z którą do tej pory trudno było walczyć.