Uprawa rzepaku i pogłowie zwierząt w Wielkiej Brytanii

Wzrost areału uprawy rzepaku i spadek pogłowia zwierząt gospodarskich w Wielkiej Brytanii


Powierzchnia uprawy zbóż w Wielkiej Brytanii w 2007 r. była nieco większa niż rok wcześniej. Areał uprawy jęczmienia zwiększył się o 2%, choć w dalszym ciągu był mniejszy niż w 2005 r. O 1% zmniejszył się areał uprawy pszenicy. Natomiast powierzchnia uprawy rzepaku, która w 2006 r. zmniejszyła się nieco, w 2007 r. wzrosła o 20% i osiągnęła 613 tys. ha. Areał uprawy ziemniaków nie zmienił się. Zmniejszyła się o 4% powierzchnia uprawy buraków cukrowych i o 30% – fasoli i grochu uprawianych na suche nasiona. Areał uprawy roślin ogółem był nieco mniejszy (o 0,3%) niż w 2006 r., wyniósł 4,181 mln ha. Powierzchnia upraw polowych warzyw i owoców zwiększyła się o 1,2%, a upraw pod szkłem zmniejszyła się o 3%. Pogłowie bydła w Wielkiej Brytanii w 2007 r. wyniosło 10,3 mln sztuk, czyli było o 3% mniejsze niż rok wcześniej. Liczebność krów mlecznych spadła o 1%, a mięsnych – o 2%. Pogłowie świń zmniejszyło się o 2% i wyniosło 4,8 mln sztuk. Kolejny raz od wielu lat spadło pogłowie owiec (o 2%), wyniosło ono 34 mln sztuk. Liczebność drobiu zmniejszyła się o 3%, w tym pogłowie niosek spadło o 5%, a brojlerów – o 2%. Jednakże liczebność stada zarodowego niosek wzrosła o 33%, a brojlerów – o 49%. Liczba ludności zatrudnionej w rolnictwie zmniejszyła się o 2% – o 4% spadła liczba osób zatrudnionych w rolnictwie w pełnym wymiarze czasu, natomiast niemal nie zmieniła się liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu.

(Agra Europe 2008, nr 2292, s. N/2)
W.M.