Uniwersalny fungicyd dla zbóż

Zboża stanowią w krajowej produkcji rolniczej strategiczną pozycję. W strukturze upraw zajmują przeszło 70%. Średnia globalna produkcja zbóż w naszym kraju wynosi 26-28 mln ton, z czego na pasze przeznacza się ok. 17 mln, a na konsumpcję 7-8 mln ton. Prowadzenie opłacalnej produkcji zbóż wymaga stosowania coraz bardziej wydajnych i efektywnych technologii uprawy, gwarantujących wysokie plony ziarna o doskonałych parametrach jakościowych. W tym aspekcie ochrona zbóż przed chorobami nabiera jeszcze większego znaczenia.

Choroby zbóż powodowane przez grzyby należą do najbardziej szkodliwych dla tych roślin, gdyż patogeny te dysponują najbardziej wszechstronnymi możliwościami rozprzestrzeniania się i przystosowania do najgroźniejszych warunków środowiska. Praktycznie wszystkie grzyby porażające zboża mogą być przyczyną znacznych strat w plonie. Mogą one także znacząco wpływać na jego jakość. Do najpowszechniej występujących w naszym kraju chorób pszenicy powodowanych przez grzyby należą: rdze, septoriozy liści i plew, mączniak prawdziwy, fuzarioza kłosa oraz choroby podsuszkowe obejmujące kompleks kilku objawów, a mianowicie zgniliznę korzeni i podstawy źdźbła oraz łamliwość źdźbła. Przyczyną zgnilizny korzeni i podstawy źdźbła są Gaeumannomyces graminis i grzyby z rodzaju Fusarium oraz Rhizoctonia, a łamliwości źdźbła Pseudocercosporella herpotrichoides. Fuzarioza kłosów jest jedną z najważniejszych chorób grzybowych zbóż, gdyż w wyniku jej występowania dochodzi do obniżenia plonowania i znacznego pogorszenia jakości ziarna wskutek zanieczyszczenia przez mikotoksyny.

Dysponowanie więc efektywnymi środkami ochrony zbóż przed grzybowymi czynnikami chorobotwórczymi jest ogromnie istotne. Yamato 303 SE to nowy, należący do nielicznych, zwalczających szerokie spektrum występujących na zbożach chorób. Zawiera dwie substancje aktywne z różnych grup chemicznych o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Jedna z nich to benzimidazol – tiofanat metylowy, a druga tetrakonazol. Obydwie substancje działają systemicznie, czyli zarówno na powierzchni rośliny, jak i przemieszczając się wewnątrz jej, powodują różne zaburzenia rozwojowe patogenów i blokują w ten sposób procesy chorobowe. Oznacza to, że przed porażeniem przez grzyby, chronione są nie tylko opryskane części rośliny, ale zabezpieczone są też te, które wyrosną i rozwiną się później.
Dzięki wymienionym wyżej substancjom aktywnym preparat jest samowystarczalny tzn. można go stosować we wszystkich terminach ochrony i będzie zabezpieczał zboża przed wszystkimi chorobami.

Fungicyd zastosowany w terminie T1 ochroni zboża przed łamliwością źdźbła powodowaną przez Pseudocercosporella herpotrichioides, fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła powodowaną przez grzyby z rodzaju Fusarium oraz przed mączniakiem prawdziwym powodowanym przez Erisiphe graminis. Natomiast zastosowane w terminie T2 zabezpieczy rośliny zbożowe przed brunatną plamistością liści powodowaną przez Pyrenophora tritici – repentis, mączniakiem prawdziwym, septoriozą liści i plew, rdzami i fuzariozą kłosów. Ponadto zastosowanie dwóch substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania przeciwdziała tworzeniu się odporności u patogenów.

Zabieg preparatem należy wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób. Zalecane dawki w zbożach to 1,5 – 1,75 l/ha. Większą dawkę środka należy stosować przy większym nasileniu występowania chorób.

Badania, które przeprowadzono na trzech odmianach pszenicy ozimej: Legenda, Hattric i Smuga, wykazały że skuteczność preparatu była bardzo dobra w zwalczaniu chorób występujących na pszenicy ozimej i tylko w niewielkim stopniu różniła się w zależności od odmiany.

Ogromnie ważną cechą środka jest jego dobra charakterystyka toksykologiczna. Preparat jest nietoksyczny dla ludzi i zwierząt i jest bezpieczny dla pszczół i innych owadów pożytecznych.

Podsumowując, Yamato 303 wykazuje wysoką efektywność zwalczania chorób zbóż, w różnych fazach rozwojowych (T1-T3). Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że bardzo trudne do ograniczania choroby, takie jak fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła oraz fuzarioza kłosów, są skutecznie zwalczane przez ten preparat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności