Unijne wsparcie projektów energetycznych

2,3 mld euro z wartego prawie 4 mld euro europejskiego planu naprawy gospodarczej Komisja Europejska dołoży do 43 projektów energetycznych, które mają przyczynić się do ożywienia gospodarczego, a jednocześnie podnoszą poziom bezpieczeństwa dostaw. 910 mln euro przeznaczono na 12 projektów dotyczących międzysieciowych połączeń elektroenergetycznych oraz 1,39 mld euro na 31 projektów dotyczących gazociągów. Umożliwią one kontynuację prac nad ważnymi inwestycjami, którym ze względu na spowolnienie gospodarcze groziło znaczne opóźnienie.

Dzięki 50-procentowemu unijnemu dofinansowaniu możliwe będzie pozyskanie dalszych środków z sektora prywatnego, których wartość może sięgnąć nawet 22 mld euro. Przyznane przez KE środki zostaną przekazane wykonawcom projektów w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
– W ramach unijnego planu naprawy gospodarczej finansujemy inteligentne inwestycje”, stosując krótkoterminowe środki stymulacyjne ukierunkowane na długoterminowe cele – powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso. – Inwestycje w kluczową infrastrukturę nie tylko pobudzą gospodarkę i zwiększą zatrudnienie, ale przyczynią się również do tego, by nawet w przypadku zakłóceń dostaw zapewnić obywatelom ogrzewanie i elektryczność. Wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gazowego i dlatego podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu znacznych środków finansowych na nowe projekty związane z infrastrukturą energetyczną.

Jeszcze nigdy Komisja Europejska nie przeznaczyła tak dużej kwoty na projekty energetyczne. Wybrane projekty dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej odzwierciedlają priorytety UE w zakresie energii. Obejmują potrzebę lepszego połączenia wszystkich państw członkowskich UE i zmniejszenia izolacji regionów bardziej odległych, takich jak trzy kraje bałtyckie, Irlandia i Malta.
Uwzględniono w nich również konieczność zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu dzięki wsparciu projektów dotyczących przepływu dwukierunkowego w 9 państwach członkowskich oraz projektów Nabucco i Galsi, które mają zapewnić dywersyfikację dostaw gazu.
Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia i umożliwią przetrwanie wielu małym przedsiębiorstwom w sektorach budowlanym i usług. Dostawy energii dla milionów obywateli staną się pewniejsze, zwłaszcza w sytuacji kryzysu na rynku dostaw.

W marcu 2009 r. UE podjęła decyzję o przeznaczeniu 3,98 mld euro na wspieranie procesu ożywienia europejskiej gospodarki. Uwzględniając projekty dotyczące wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz wykorzystanie morskiej energii wiatrowej (1,5 mld euro na 15 projektów), rozdysponowano już 97 proc. środków budżetowych dla energetyki, jakie przewidziano w europejskim planie naprawy gospodarczej. Sprawozdanie w tej sprawie Komisja przedłoży Radzie Europejskiej w marcu 2010 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności