Unijne pieniądze na promocję produktów rolno – spożywczych

Komisja Europejska  przekaże w tym roku dodatkowe środki w wysokości 169 mln EUR na promocję produktów rolnych UE na całym świecie. Jest to o 27 mln EUR więcej niż w 2017  roku.

Od 12 stycznia można składać wnioski dotyczące programów promujących europejskie produkty rolne na całym świecie i w UE. Programy te  mogą obejmować szeroki zakres zagadnień, od ogólnych kampanii dotyczących zdrowego żywienia do konkretnych sektorów rynku.
Dwie trzecie dostępnych funduszy jest przeznaczone na promowanie unijnych produktów żywnościowych w krajach spoza UE, w szczególności tych, z którymi istnieje duży potencjał do zwiększenia unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych, takich jak Kanada, Japonia, Chiny, Meksyk i Kolumbia.

W przypadku programów w UE należy skupić się na informowaniu konsumentów o różnych unijnych systemach jakości i etykietach, takich jak oznaczenia geograficzne lub produkty ekologiczne. Finansowanie sektorowe zostanie przeznaczone na programy promujące zrównoważoną hodowlę, w tym dla owiec i kóz. Fundusze zostały również przeznaczone na kampanie mające na celu promowanie zdrowego odżywiania i konsumpcji owoców i warzyw

Wnioski należy składać do 12 kwietnia 2018 r.  Komisja Europejska  oceni wnioski i ogłosi beneficjentów jesienią.

Źródło: Komisja Europejska