Unię zalewa biodiesel z Argentyny

Od stycznia do listopada br. import biodiesla z Argentyny wzrósł do 800 tys. ton wobec 70 tys. ton w analogicznym okresie roku ubiegłego, jak alarmuje organizacja EEB skupiająca europejskich producentów biodiesla.

Tak znaczny wzrost importu jest skutkiem wprowadzenia w marcu br. antydumpingowego cła na biodiesel z USA. W Argentynie biodiesel wyprodukowany na bazie na oleju sojowego jest obłożony 14% podatkiem eksportowym, a czysty olej sojowy 34% podatkiem. EBB określa taki układ podatków jako ukryte subsydiowanie oraz rozważa wszczęcie działań przeciwko Argentynie, podobnie jak to miało miejsce przeciw Stanom Zjednoczonym.