Unia ratuje Bałtyk

Blisko 58 mln zł unijnego wsparcia na ratowanie brzegów Morza Bałtyckiego przekazane zostanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2007-2012. Projekt Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni” zakłada wykonanie umocnień brzegów w rejonie czterech miejscowości: Ostrowa, Rozewia, cypla Helu oraz na gdańskim Westerplatte. Koszt całkowity projektu wynosi 68,16 mln zł.”

W Ostrowie obszar objęty planowanym umocnieniem to 1487 m. Inwestycja obejmuje: wykonanie opaski brzegowej o typowej konstrukcji, wykonanie konstrukcji ochronnej podciętych wysokich wydm, wykonanie wejść na plażę oraz wykonanie konstrukcji obudowy wylotu rzeki Czarna Woda.

W rejonie Rozewia do istniejącej opaski zostanie dobudowany masywny żelbetowy korpus oraz wybudowany odbijacz fal do rzędnej +4,0 m n.p.m.. Długość planowanego umocnienia wynosi 1000 m.

Na Westerplatte objęto planowanym umocnieniem odcinek o długości 890 m. Zaplanowano tam m.in. wykonanie żelbetowej ławy oporowej, wykonanie narzutu kamiennego jako zasadniczego umocnienia brzegu, a także wykonanie warstwy odcinająco-uszczelniającej z kamienia łamanego.