Unia Europejska chce ułatwić rolnikom zaciąganie kredytów

23 marca 2015 r. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny przedstawiły model gwarancji kredytowych dla rolników. Głównym celem tych działań jest propagowanie w branży rolnej także zaciągania kredytów, a nie tylko korzystania z unijnych dotacji.

To również może być atrakcyjna forma pozyskiwania środków na rozwój swojej działalności. Aby zyskać unijną pomoc, rolnik musi najpierw sam zainwestować środki, a później otrzymuje zwrot na podstawie przedstawionych dokumentów. M.in. na te początkowe inwestycje mogą być przeznaczone kredyty. Ale nie tylko. Unijne dopłaty nie zawsze wystarczają na sfinansowanie dużych inwestycji. Właśnie w takich przypadkach można się posiłkować zaciągnięciem kredytu, który będzie spłacany z przyszłych zysków, jakie ma przynieść finansowana inwestycja.
Jeśli rolnik ma problemy z uzyskaniem gwarancji kredytu inwestycyjnego, może także skorzystać ze wspólnotowej pomocy. Bowiem w ramach niektórych z unijnych programów, można również korzystać z kredytów, a nie tylko dotacji.

Docelowo Komisja Europejska liczy, że rozwój akcji kredytowej także przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju obszarów wiejskich. Zauważyła bowiem, że finansowanie kredytem jest w niewielkim stopniu promowane w krajach członkowskich, a preferuje się jedynie dotacje. Tymczasem kredyt może być dobrym uzupełnieniem dla wsparcia unijnego lub samoistnym źródłem nowych pomysłów biznesowych rolników.

K. Madeja/Źródło: Gazetaprawna.pl