Umowy do poprawki

Samorząd rolniczy wnioskuje do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r. poz. 1419). 

Przepisy ustawy o ARR nie przewidują ograniczenia kwotowego ani ilościowego odnośnie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych, co czasem może prowadzić do absurdów, ponieważ mały sklep, który kupuje od rolnika niewielkie ilości produktów, np. skrzynkę jabłek na giełdzie czy kilka pęczków pietruszki na targu musi zawrzeć umowę na taką dostawę. Zwiększa to znacznie biurokrację i powoduje rezygnację małych podmiotów z prowadzenia takiej działalności – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W ocenie izb konieczne jest  ustanowienie limitów produktów do jakich będą stosowane wyżej wymienione przepisy oraz wyłączenia spod obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawy produktów rolno-spożywczych transakcji dokonywanych na terenie giełd towarowych i targowisk.

Źródło: KRIR