Umorzą kary za przekroczenie kwot mlecznych

Rada Ministrów 19 maja na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka.

1 sierpnia 2016 r. ma ruszyć program pomocy dla producentów mleka, którzy muszą wnieść opłatę za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jego realizację. Chodzi o opłaty za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów w ilości przekraczającej kwoty indywidualne – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 

Program  ten, jak zaznacza KPRM, będzie polegał na umorzeniu w całości lub części opłat za przekroczenie kwot indywidualnych, których wniesienie zagraża ważnym interesom rolników. Program pomocowy jest konieczny ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka.

 

Rolnik we wniosku o umorzenie w całości lub części opłaty, skierowanym do ministra rolnictwa, będzie musiał przedstawić swoją sytuację materialną, aby decyzja w sprawie udzielenia mu pomocy nie pozostawiała wątpliwości, że jest uzasadniona.

 

W roku 2014/2015 kwota krajowa przeznaczona dla dostawców hurtowych (producentów mleka) w Polsce została przekroczona o 580,3 mln kg, co skutkowało wniesieniem do budżetu unijnego opłaty w wysokości 659,8 mln zł. Do 15 lutego rolnicy wpłacili do budżetu państwa ok. 264,8 mln zł z tytułu opłat.

 

Proponowana pomoc dla rolników wyniesie maksymalnie 395 mln zł. Pomoc będzie dotyczyła całkowitego lub częściowego umorzenia II i III raty opłaty tylko dla tych rolników, którzy uiścili I ratę opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015.