Umożliwić, a nie blokować

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS’’ apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie stosowanych działań dla ratowania ginącej produkcji trzody chlewnej. Obecnie bowiem mamy najniższe pogłowie od lat 50. ubiegłego stulecia. W ciągu ostatniego roku pogłowie zmniejszyło się o 6 %.

Według prognoz ekspertów, jeśli nie nastąpią poważne działania wspierające branże , w roku 2016 spadek pogłowia będzie jeszcze większy. A spadek pogłowia, co wydaje się aż nieprawdopodobne, jest równoczesny ze spadkiem cen na żywiec. Przecież obecnie cena na tuczniki jest taka sama jak 26 lat temu – mówi Ryszard Mołdrzyk, prezes Zarządu Głównego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

 

W ocenie Związku w szczególnie szybkim tempie likwidowane są lochy. Za to rośnie import prosiąt, których w roku 2015 zakupiono zagranicy 5, 9 mln sztuk. Rozwija się tucz nakładczy ,a w tej formie produkcji rolnik utracił całkowicie samodzielność i jedynie dekapitalizuje swoje gospodarstwo. Funkcjonujące obecnie w kraju chlewnie loch są w przytłaczającej ilości zbyt małe, by produkować  prosięta na rynek w oczekiwanej przez ten rynek skali wielkości .

 

Dlatego potrzebne są inwestycje w duże fermy prowadzące rozród, aby mogły produkować duże partie prosiąt, które będą konkurencją dla importu – dodaje prezes Mołdrzyk.

 

Zdaniem POLSUSA bardzo ważne jest też doprowadzenie do zmiany prawa w zakresie pozwoleń na budowę chlewni, aby umożliwić, a nie blokować powstawanie nowych, efektywnie działających obiektów.

 

POLSUS  z myślą o likwidacji  kryzysu  na rynku trzody chlewnej w Polsce proponuje :

  • Obowiązkowe zawarcie elementu cenowego w umowach miedzy dostawcami żywca i odbiorcami. Element cenowy mógłby np. odnosić się do cen niemieckich.
  • Uporządkowanie procedury wydawania pozwoleń na budowę chlewni. Muszą być precyzyjnie ustalone warunki i całkowite zerwanie z uznaniowością i opiniami.
  • Podejmowanie przez rząd i organizacje pozarządowe działań zmierzających do zezwolenia na krzyżowe stosowanie mączek mięsno – kostnych w żywieniu.
  • Odstąpienie przez rząd od wprowadzenia zakazu stosowania pasz zawierających komponenty GMO w żywieniu trzody, drobiu i bydła.
  • Uregulowanie rynku zbóż, który silnie wpływa na opłacalność produkcji  trzody chlewnej, przynosząc  reakcje cenowe na sektor trzody chlewnej.
  • Zwiększenie w ramach PROW 2014 – 2020 wysokości wsparcia na rozwój produkcji prosiąt do kwoty umożliwiającej wybudowanie lub modernizację chlewni dla minimum 100 loch tj. 12 tys. na stanowisku.
  • Podjęcie działań umożliwiających wyróżnianie (znakowanie) mięsa pochodzącego w całym cyklu produkcyjnym od  polskich producentów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności