Ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym

fot.; K. Drozd

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Rada Ministrów 30 lipca przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

– W ramach Polskiego Ładu rząd zapewni rolnikom lepsze perspektywy. Jednym z kluczowych rozwiązań jest podwyższenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku. To zapewnienie wyższych dochodów ze sprzedaży dla rolników. Efektem wprowadzonych zmian będzie także możliwość produkcji i zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności tym podmiotom – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jedną z najważniejszych  zmian jaka zaproponował resort rolnictwa jest podwyższenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwotę przychodów ze sprzedaży, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych. Wyjątek stanowią przetworzone produkty roślinne i zwierzęce uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, zwolnione z podatku dochodowego.

Zaproponowano  też zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD, w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny, z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Doprecyzowano również  kwestie pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach RHD.

Produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD, tak jak dotychczas, będą podlegać przepisom prawa żywnościowego.

Natomiast dostawy żywności, wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki będą mogły odbywać się na terytorium całego kraju.

Wejście w życie nowych rozwiązań  legislacyjnych uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskim UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności