Ułatwi rolnikom sprzedaż żywności

Na wniosek ministra rolnictwa rada ministrów 27 września przyjęła  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.


Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników jest stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub  hodowli.

Prowadzeniem sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w gospodarstwach rolnych zainteresowana jest bardzo duża grupa rolników w Polsce. Proponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom rolników poprzez zapewnienie im równych  szans i możliwości w zakresie sprzedaży żywności konsumentom końcowym z rolnikami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przede wszystkim zakłada się, że projektowana ustawa, mając na uwadze kwestie związane z bezpieczeństwem żywności, doprowadzi do poprawy organizacji nadzoru nad rolnikami prowadzącymi sprzedaż konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w gospodarstwach rolnych całości lub w części z produktów pochodzących z ich własnej uprawy, chowu lub  hodowli.

Projektowana ustawa, jednoznacznie określi, w związku z obecnie istniejącymi różnymi zasadami opodatkowania sprzedaży przez rolników produktów przerobionych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, kiedy taka sprzedaż określonych ilości żywności jest zwolniona z podatku dochodowego, w celu wyeliminowania różnorodnych interpretacji dokonywanych przez urzędy skarbowe oraz jednoznacznego ustalenia obowiązków podatkowych dla podmiotów niespełniających warunków do zwolnienia z podatku dochodowego.

Źródło: KPRM